Za málo peňazí málo muziky / Weniger Geld, weniger Musik.